Gezondheid voor mens, dier en plant
  Ervaar de vitaliteit van oerwater
  De smaak van krachtig water

Terug gebeld worden?

Boudewijn Leliveld houdt zich al jaren bezig met de toepassing van vibrations ten behoeve van het welzijn van mens, plant, dier en milieu.

 

Boudewijn legt het verband uit tussen energie en trilling
background leliveldDe Japanse professor Emoto, heeft met experimenten al aangetoond, dat water een geheugen heeft. Dit geheugen zit als trillingen of frequenties in de ruimte tussen watermoleculen, de zgn. intermoleculaire ruimte. Ook al is het water door waterleidingmaatschappijen gezuiverd, de frequentie van de vervuiling zit nog in deze ruimte, zo ook de invloed van elektromagnetische straling, de energiewaarde van het water neemt daardoor af. In de intermoleculaire ruimte van het materiaal van de Vitaliser, zit specifieke informatie, die de frequentie van het water reset, naar het zgn. “oer ”water, bijv. gletsjerwater. Het water krijgt op die manier zijn vitaliteit terug. Onze missie is, dat zoveel mogelijk organismen profiteren van de weerbaarheid, die vitaal water hen kan geven.